.
_... .      . . . .                      .._                  .                                 . _
.                                        __=-
_        .   . .                              .__,
_      .          .            ._
.
.,_-
..
_.«._
..    .   .                      . .          .._                             .       .   .
__.     . .                                   .                 _.»..
. .        .    .                        . _,.,
.-                          . .                               ..-..             .   .                .                               _,
__=._
__~._                                     . _._.                 .         .                      _,.
..                               . . . .         . .                .                            .         ..
....
_,_._            .                         . .            _,.        . . .         .      .           . .                           _.
._
..-.
._~,
.,_              .         .    .         __                                                       .           ...._
..__.                           .                       .             .
_..     .        .               __                                                      _.
._                                                ..=._
_..          .                          . . __   .                  .           .-.
_.__.
...-           .    .                   ..      .                                                     .    ._
.._.
._ .           .                     . _._
xm songs that
are not old
(ish)
xm
{dirty_road}
-
-
welcome
to infinity and beyond!
2018 songs and maybe la
ter as well! it's not i
nfinity yet so i wouldn
't know...

sommarnatt
test3.xm - i thought th
is was "vintersol" but
maybe it's "sommarnatt"
? it's about being lost

video on tumblr here...

redan i sommarnatten /
är jag igång och längta
r / sover jag tyst med
katten / lyssnar jag nä
r det regnar ///
är vi på väg mot vinter
n / är vi på väg mot sö
mnen / leker vi än i vi
nden? / flyger vi än i
drömmen? ///
ekar mitt rop ännu än /
finns jag ännu till / n
ånstans i fjärran igen
/ vet jag kanske vad ja
g vill...

bushes of love
to get back in the habi
ts. bushlove.xm