.-=..                .                 ...
..-«.                  . .      .                            .._,.      .   .                                               _-.
.. .          .                           _...
._~_    . .                          .._ .              .         .                      _.~..
.._.     . .           .    .   .                   ._
.____                    .         .                   . .,
__     .   .              .-._
__~.
..___                                  .           _...
..
_             .                                     . .         .    ...        .   .              . .                    _._
_-._.                          .                           _,                              .     .                 . .,
..         .                                     ..
..»_                                                           .    ._-_.             .                                   .      _.
._.
..=._
..
...
.-»-.
._     .            .    .                              _.._.
..~-                       .           .._.         .                .            .         _-
. . .                                     .      .__-..           .                                             . . .      _
.            .                        ..-. .    .                           ._
._
xm songs that
are not old
(ish)
xm
{dirty_road}
-
-
welcome
to infinity and beyond!
2018 songs and maybe la
ter as well! it's not i
nfinity yet so i wouldn
't know...

sommarnatt
test3.xm - i thought th
is was "vintersol" but
maybe it's "sommarnatt"
? it's about being lost

video on tumblr here...

redan i sommarnatten /
är jag igång och längta
r / sover jag tyst med
katten / lyssnar jag nä
r det regnar ///
är vi på väg mot vinter
n / är vi på väg mot sö
mnen / leker vi än i vi
nden? / flyger vi än i
drömmen? ///
ekar mitt rop ännu än /
finns jag ännu till / n
ånstans i fjärran igen
/ vet jag kanske vad ja
g vill...

bushes of love
to get back in the habi
ts. bushlove.xm