__..
__
.              .                     . . _.«.
....                                            .                      _                      .                     . ..
.      .           .              .                 __
..«,_.         .                          .      .   _
.-«-                               .            .            ._=-.        .         . . .      . . . ..»_
.__          .           .           __.                               .                .     . . _.».
_._._   .                                                                ....                                                        .              __-,.
._.                .    .                 _ .               .                            _
_
..   .         .                            . .__.
._-_       .                                            .....           .                                                     _
_...                            . .             ._               .               .                 . . ..
..
_,
_.=__
.-_.        .        .                      __                           . .             ..~_
____ .        .                                 ..
.__-..                                                            . ...         .              .                         .     .      .
___   .   .                 . . .                   _        .                   .        .       __.
.._
_..                           . .      .                      .            ..=_ .                                            .    .                        .,.,_
.      . .                      .      .            .-.             .                                   ...
_-.
...                                 .                 .         .
..-=_. .                          . .                   _.«_             .                      ..._..
_-«_ .           .    . . . .             _...
....._
..         .                  . .                           .,.-_              .                                  .__
_ .                 .         .                    _.
__«..    .                                          . .   _
._~...               .                                _
_-.                    .                          _,_.
__--                      .    . . . .                             .                   ..
.,«...                                                                    .                 . .        . ...»,
__.                                          . . ..-..                  .                          . .         . ...
..               .              . .                           ...
..                 .              .                            .,_                                             _._
_
.-.                                             .        _,
.._                          . .                              . .,-_..                                                     ..
..
..
_.~_..                 .                              .        _- .         .                         .    .
....                          .                             .         _,
xm songs that
are not old
(ish)
xm
{dirty_road}
-
-
welcome
to infinity and beyond!
2018 songs and maybe la
ter as well! it's not i
nfinity yet so i wouldn
't know...

sommarnatt
test3.xm - i thought th
is was "vintersol" but
maybe it's "sommarnatt"
? it's about being lost

video on tumblr here...

redan i sommarnatten /
är jag igång och längta
r / sover jag tyst med
katten / lyssnar jag nä
r det regnar ///
är vi på väg mot vinter
n / är vi på väg mot sö
mnen / leker vi än i vi
nden? / flyger vi än i
drömmen? ///
ekar mitt rop ännu än /
finns jag ännu till / n
ånstans i fjärran igen
/ vet jag kanske vad ja
g vill...

bushes of love
to get back in the habi
ts. bushlove.xm