_.         .                    .                 . _.».
....
_                      .   .              . .         .__.    .                      . .                              _,_
_                                                  ._
__»_.                      .                                     . . _,
_--._
.._               .                               .   .,.._
.. .           .                           .-»_ . .         .                                            ..
..~..
.- .                         .   .        ___
.,»_
_._. .                    .                                        ..=__                                   . .   .._=.
..__                                                  __«.
___
..     .                                        _-.                      .                                ..
___                   .                           .,.__
...»_.                . .    .              . .          _.
..                 .                 .                            ..            .                          . __
__.
._.        .    .            .      .-..                      .                                  ..
__._..            . .                             . ....                          .                            .____
_._
..         .                                .      .,
_                             . .         .                    ____          .                  .          . .__
_          .                       . ._...                                             .                                       ..---.
xm songs that
are not old
(ish)
xm
{dirty_road}
-
-
welcome
to infinity and beyond!
2018 songs and maybe la
ter as well! it's not i
nfinity yet so i wouldn
't know...

sommarnatt
test3.xm - i thought th
is was "vintersol" but
maybe it's "sommarnatt"
? it's about being lost

video on tumblr here...

redan i sommarnatten /
är jag igång och längta
r / sover jag tyst med
katten / lyssnar jag nä
r det regnar ///
är vi på väg mot vinter
n / är vi på väg mot sö
mnen / leker vi än i vi
nden? / flyger vi än i
drömmen? ///
ekar mitt rop ännu än /
finns jag ännu till / n
ånstans i fjärran igen
/ vet jag kanske vad ja
g vill...

bushes of love
to get back in the habi
ts. bushlove.xm